Myszka...Jej Zycie...smutki...radosci... Prosto z MysiejNorki w poganskim kraju.

     Kontakt

     ...


     Blog > Komentarze do wpisu

Panna- opis znaku

23 sierpnia Słońce wchodzi w zodiakalny znak Panny i przebywa w nim do 23 września. Kto urodził się w tych dniach, tego temperament, charakter i osobowość określane są przez wpływy kosmiczne, które starożytni przedstawili w symbolu uskrzydlonej Panny. Wbrew obiegowym opiniom, to jeden z najciekawszych znaków zodiaku. W naszych czasach rozumiany jest często nieprawidłowo, gdyż najbardziej cenione w obecnej fazie rozwoju cywilizacji są wartości ludzi urodzonych w fazie Lwa czy Barana. To wartości ludzi, którzy są zdobywcami i często tylko na chwilę osiągają zwycięstwo Ale co dzieje się po zwycięstwie? Co dzieje się w momencie, gdy zwijane są sztandary i milkną bojowe werble?

To co tu przeczytasz, nie jest gotową formułą na sukces, ale raczej wskazaniem kierunku pracy nad sobą. Nie możesz zrozumieć siebie, jeśli nie zrozumiesz istoty przeciwstawnego do Ciebie znaku Ryb. Dlatego każdy człowiek urodzony pod wpływami Panny powinien studiować także horoskop Ryb. To Twoja opozycja, Twoje drugie Ja. To Twoja antypersona. Twoja głębia. Faza Panny to niezwykle skomplikowany wycinek zodiaku. Na zewnątrz, w Twojej świadomości, dominuje intelekt i sprawy materii. Należysz przecież do trygonu ziemskiego. Pod tą powierzchnią działają silne emocje. Masz także dużą możliwość odbioru biopola innych ludzi. Na zewnątrz możesz robić wrażenie osoby jakby ściśniętej. Nie masz bowiem łatwych zewnętrznych możliwości pokazania swojego wewnętrznego, bardzo interesującego i skomplikowanego świata. Musisz więc szukać mozolnie nowych środków wyrazu. Aby działać skutecznie, powinieneś nauczyć się stosowania teatralnych form życia. Możesz je studiować u ludzi z silnym wpływem, np. Lwa lub Wagi. Nie lubisz formy dla formy. Chcesz, aby to co mówisz i co pokazujesz, miało pokrycie w świecie realnym. Nie znaczy to, że nie masz zmysłu artystycznego. Nie lubisz tylko zbędnych form i ozdobników. Bardzo ważny jest strój, w którym pojawiasz się wśród ludzi. Warto używać bardziej jaskrawych kolorów, aby nikt nie myślał, że zadowalasz się szarością. W chińskiej "Księdze Przemian" heksagram "Ozdoba" przypomina, że zbytnie zwracanie uwagi na to, co jest zewnętrzne, pozbawione istoty, prowadzi do upadku. Nie daj się zwieść obiegowym formułom na swój temat. Mogą one być złudne i zupełnie pozbawione sensu. W pełni może określić Twój temperament dopiero horoskop indywidualny, ale Twój krytyczny umysł nie zawsze pozwoli Ci go zrobić.

Kim jesteś i jak możesz działać skutecznie?

W jaki sposób możesz wykorzystać swoje najlepsze cechy, aby stać się człowiekiem sukcesu, aby Twoje dodatnie strony pracowały na Twoją korzyść, a ujemne zostały opanowane? Nad czym powinieneś pracować, aby nie popełniać niepotrzebnych błędów? To co poznasz tutaj, nie jest gotową formułą na sukces, ale jest wskazaniem kierunku pracy nad sobą.

Aby ktoś urodzony pod znakiem Panny, albo mający ważne punkty w swoim horoskopie w tym znaku, mógł działać skutecznie, powinien przede wszystkim zrozumieć, że struktura człowieka nie jest jednowymiarowa Aby dotrzeć do istoty osoby ludzkiej, trzeba rozpatrywać ją w co najmniej pięciu wymiarach. Na ten stan wiedzy o człowieku złożyły się tysiące lat obserwacji i poszukiwań. W analizie Twojej osobowości pomóc Ci może idea człowieka pięciowymiarowego. Koncepcja ta wychodzi na przeciw próbom spojrzenia na istotę ludzką jako na integralną całość, w której współgrają wymiary: uczuciowy, intelektualny, fizyczny, intuicyjny, oraz duchowy .

Wymiar uczuciowy - związany jest z przeżyciami inspirującymi człowieka do działania. Towarzyszą mu reakcje "od" i "do" otoczenia. Stany przygnębienia lub radości. Zamykanie się lub otwieranie na świat

Wymiar mentalny, intelektualny - to cała wiedza zgromadzona przez pokolenia i wciąż wypracowywana na nowo. Dzięki temu wymiarowi możemy panować nad materią i swoimi popędami, oraz świadomie kierować swym losem, przez akty wolnego wyboru.

Wymiar fizyczny - dotyczy żywiołu Ziemi. Związany jest z naszym zakorzenieniem w materii i łączy nas ze światem minerałów oraz roślin. Odbieramy go swoimi pięcioma zmysłami, a odnosi się do zdrowia, odżywiania i oddychania. Zawiera całą wiedzę o sposobie życia. Bliska mu jest medycyna klasyczna. Bez harmonii na tym poziomie nie jest możliwa biologiczna egzystencja człowieka. Twój znak ściśle związany jest z tym wymiarem.

Przedłużeniem wymiaru fizycznego jest wymiar biopola, wymiar intuicyjny, bioelektroniczny. Przez połączenie z opozycyjnym znakiem Ryb masz ogromną zdolność poruszania się w tym wymiarze. Dotyczy on snów, przeczuć, nagłych olśnień, "magnetycznej miłości od pierwszego wejrzenia". Znajdują odbicie w tym obszarze wszelkie sztuki "diwinacyjne" (wróżebne), zaczynając od fusów po kawie, a kończąc na chińskiej "Księdze Przemian". Rządzi nim prawo synchroniczności odkryte przez wielkiego psychiatrę Carla Gustawa Junga. Wymiar ten związany jest z medycyną tybetańską i chińską. Dotychczas wymiar intuicyjny badany był najpełniej przez tzw. nauki tajemne - rozumiane dzisiaj jako wiedza o niewidzialnym biopolu człowieka To wymiar "homo electronicus" w ujęciu Włodzimierza Sedlaka. Istotą życia ludzi mających zdolność odbioru biopola jest możliwość połączenia świata materii z niewidzialnym i niesłyszalnym. Jest to połączenie materii ciężej z materią subtelną.

Urodzeni pod znakiem Panny, jeśli chcą zrozumieć swój sposób działania, muszą nauczyć się odróżniać dwa rodzaje emocji, jakie w nich występują - emocje pobudzane zdarzeniami w świecie materii ciężkiej, od emocji pobudzanych przez świat materii subtelnej, przez biopole. Biopole jest realną, chociaż niewidzialną Twoją częścią. Twoje życie "sięga" daleko poza rozmiary samego organizmu. Przedłużeniem Twojego ciała fizycznego jest fala bioelektromagnetyczna. Rozchodzi się ona we wszystkich kierunkach i dociera do najdalszych zakątków wszechświata. Twoje wyjątkowe zdolności można porównać do zdolności np. nietoperza, który sondując przestrzeń wysyła ultradźwięki, aby znaleźć ukryte wyjście z zamkniętego pomieszczenia. Masz zdolność, chociaż przy dużej dozie krytycyzmu, sondowania biopola człowieka. Odbierasz niewidzialne dla oka, ale realnie oddziałujące na ciało fizyczne, fale bioelektromagnetyczne. Chociaż są niesłyszalne dla ucha, słyszy je jednak Twoja dusza. Dusza to nieśmiertelna cząstka w człowieku. Kontemplacja i modlitwa w świątyni służą skupieniu się na jej istocie. Dusza człowieka należy do piątego wymiaru i trzeba ją wyraźnie odróżnić od wymiaru uczuć i biopola. W wymiarze duszy, przez wiarę i mistyczne doświadczenia stykamy się z niewyrażalnym, z Sacrum, z Najwyższą istotą. Masz wielkie, chociaż ukryte ku temu predyspozycje. Biopole człowieka łączy ze sobą ludzi niewidzialnymi "nitkami" i sięga do głębin podświadomości oraz najdalszych galaktyk. Dusza zaś prowadzi dialog z Sacrum znajdującym się poza przestrzenią i czasem. Masz zdolność, pomimo racjonalizmu, nawiązywania bezpośredniego kontaktu ze światem nieśmiertelnej duszy. W pewnych sytuacjach wykształcić się może u Ciebie zbytnie poczucie winy i grzechu, które możesz nosić w sobie. A w skrajnych przypadkach trzymanie się dogmatycznych i skostniałych struktur.

Swoje uczucia często przeżywasz w środku, wewnątrz siebie, dlatego warto nauczyć się słów, które w sposób wyrazisty oddają różne odcienie emocji, miłości. Warto czytać wiersze, a także traktaty miłosne powstałe w pełnych słońca kulturach Wschodu. Takie jak np. "Kamasutra", czyli sutra o miłowaniu, a także chińskie traktaty o eliksirze życia. Wielka uczciwość i wierność tradycyjnym systemom wartości może ograniczyć Twoje doświadczenia w dziedzinie miłości, jeśli oczywiście nie ma wpływów innych znaków. Nie jest to wada. Masz szczególną zdolność odróżnienia miłości, emocji, seksu, od zwykłych popędów. Niebezpieczeństwem może być pamiętliwość wynikająca z zalegania uczuć. Wielokrotnie możesz przeżywać uczucia, które już minęły, co uniemożliwić może powstawanie nowych kontaktów i nowych przeżyć. Może się zdarzyć, że nie w pełni będziesz akceptować swoje ciało. Możesz mieć też tendencje do niedowagi. W związku z tym może brakować Ci zmagazynowanej energii do długofalowych działań. Obdarzeni trochę większą masą ciała mają szansę nieco dłużej funkcjonować bez uzupełniania akumulatorów. Panna na bieżąco musi uzupełniać braki energii. Nie wolno Ci zbyt długo głodować, gdyż organizm sam zacznie tracić swoje rezerwy energetyczne. Pojawić się wtedy może przesadna drażliwość i zamykanie się w sobie. Grożą Ci także choroby dwunastnicy i jelita cienkiego. Na poziomie biopola odczuwasz i przeczuwasz rzeczy tajemne, ale poddajesz je zbyt często surowej krytyce. Nie chcesz wtedy dopuścić do siebie myśli, że wpływa na Ciebie coś pozaracjonalnego, mimo że odczuwasz jego istnienie. Możesz mieć ważne sny, ale nie chcesz o nich opowiadać. Wymiar mentalny jest Twoją mocną stroną. Myślisz szybko i łatwo kojarzysz ze sobą fakty. Twoje myślenie jak i działania odznaczają się wielką precyzją. Minusem może być zbytnie przywiązanie do tradycyjnych sposobów myślenia i zagubienie w szczegółach. Dopóki hipoteza nie zostanie sprawdzona, nie narzucasz innym swojego punktu widzenia. Wypowiadasz się na tematy, które dobrze znasz.

Aby działać skutecznie, czasami ktoś powinien zachęcić Cię do ryzyka. Nie lubisz bowiem stanu zawieszenia i nieokreśloności charakterystycznego dla opozycyjnego znaku Ryb. W piątym wymiarze, w wymiarze duchowym, w którym pojazd nazywany naszym ciałem i umysłem styka się z tym, co jest Istotą Najwyższą, z nieśmiertelnością, możesz przez zachowanie religijnych rytuałów i medytacje doskonalić się duchowo. Nie mówisz o tym głośno, ale skromnie poddajesz się temu, co jest naszym Źródłem Nie narzucasz się innym. Sztuka nadawania wyrazu zewnętrznego temu, co istnieje wewnątrz Ciebie, nie jest Twoją mocną stroną. Być może w innym systemie wartości, w którym nie tylko w teorii, ale i w praktyce bardziej ceniona byłaby rzetelność, prawdomówność, stałość i uczciwość Twój znak znalazłby się na czele zodiaku. Aby działać skutecznie, powinieneś w pewnym momencie zdecydować się na rozbicie starej formy, aby mogło pojawić się to, co nowe. Twoja skromność i troska o innych mogą powodować, że wybierasz chętniej drugi plan. Na przykład podczas posiłku będziesz starał się nakarmić innych, a sam zjesz na samym końcu, kiedy wszystko jest już zimne. W efekcie może to wpłynąć bardzo negatywnie na Twój układ trawienny. Powinieneś zrozumieć reguły, według których działają ludzie pierwszego planu. Nauczyć się reguł, według których działają ludzie kierujący innymi, ponieważ zasada "siedź w kącie, a znajdą Cię" może nie mieć w pełni zastosowania do Twojego znaku. W Twoim życiu może pojawiać się tendencja do zbytniego zamartwiania się o innych. Możesz innych inspirować, ale jeśli czegoś sami nie zrobią, nie bierz na siebie ich problemów Powinieneś się przyzwyczaić do tego, że Twoja autentyczna pomoc może nie zostać odwzajemniona. Być może w świetle teorii karmicznej masz wiele długów, które teraz musisz spłacać. Nie przejmuj się i podchodź do ludzi z większą radością. Twoja nieufność nie wynika z bojaźliwości, ale z trzeźwego i realnego patrzenia na świat, oraz ze zdolności przewidywania. Wiesz, co jest, a co nie jest możliwe realnie do zrobienia w danym momencie. Nie chcesz podejmować się realizacji spraw zbyt ryzykownych i mało prawdopodobnych. Możesz tym myśleniem narazić się ludziom ze znaków mających tendencje do ryzyka, mających więcej energii wewnętrznej oraz tych, którzy są bardziej fantastycznie nastawieni do życia. Masz silne wewnętrzne dążenie do czystości i zdrowia, ale sam być może nie masz czasu zadbać należycie o swoje własne zdrowie.

Twoim niebezpieczeństwem jest to, że mimo dążenia do najwyższych idei duchowych, zatrzymasz się w sferze ziemi. Odznaczasz się wielką dokładnością w pracy, ale w negatywnym aspekcie zbyt drobiazgowe czynności mogą całkowicie zaprzątnąć Twój czas tak, że możesz z pola widzenia stracić całościowy obraz rzeczy. Jeśli nie masz innych podtrzymujących wpływów planetarnych, Twoja droga rozwoju na Ziemi polegać może na wypełnianiu codziennych obowiązków. Niezbędne są jednak one dla wyższego rozwoju istot żywych. Twoja misja w ziemskiej egzystencji pozornie wydaje się prosta i mało ciekawa, ale bez Twojego wkładu pracy inne znaki mają małe szanse doskonalenia się i sukcesu. Twoja droga może być drogą służenia. Umożliwiasz pracę innym i nie szukasz za wszelką cenę sławy samej dla siebie. Łagodzisz cierpienia nie zważając na wyczerpanie i zmęczenie. Pracujesz często bardzo ciężko dla szczęścia swoich najbliższych. Twoja wytrwała praca może być niedoceniona. "To takie proste i łatwe zadanie" - ktoś pomyśli, ale niech spróbuje to zrobić sam od początku do końca. W negatywnym aspekcie może się u Ciebie pojawić tendencja do zamykania się w sobie. W pozytywnym aspekcie posiadasz dobrą orientację w świecie zewnętrznym i inicjatywę. Twoim zadaniem na Ziemi jest wniesienie w świat porządku, czystości i jasności, oraz uświadomienie wszystkim dążącym do sukcesu, że bez codziennej pracy i służenia nie ma możliwości osiągnięcia zamierzonych, nawet najszczytniejszych, celów.

Astrolog Andrzej Jamróz

piątek, 11 sierpnia 2006, myszka.org

Polecane wpisy

  • Daaaawno mnie tu nie bylo

    Wspomniena czasami mnie dopadaja.Czasy Bajo i pisanie bloga...tam.To bylo zupelnie cos innego...cos magicznego i cudownego.Promyczek i wszyscy wspaniali ludzie.

  • Deja vu

    Oj ale mnie Deja vu dziś dorwalo. Aż mi się dziwnie zrobiło , bardzo dziwno. Siedzę sobie przed kompem (w nowej pracy) i słucham polskiego radia , mojego ulubio

  • Ale fajowo...

    ...jade na spotkanie klasowe...Damy czadu :-))))Zreszta to nie pierwszy raz sie Siostrzyczkom narazam hihihih

Komentarze
2006/08/11 16:21:52
ja jestem rybą a moja miłość to panna...
-
2006/08/13 21:55:18
Napisz taki długi tekst o rybach : bo Insi i ja jesteśmy spod tego znaku :)
-
Gość: Ojciec Fernando, *.adsl.inetia.pl
2009/09/16 22:40:19
Cały ja